1oz / 28g
1.5oz / 43g

Epoxy Resin Metallic Pigments

MICA PIGMENT POWDERS FOR EPOXY RESIN

$8.00$16.00
1oz / 28g
1.5oz / 43g

Epoxy Resin Metallic Pigments

Epoxy Metallic Mica Pigments Kit

$158.11$286.42